1
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού