1
Αρχιτέκτονας
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
2
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
4
Μηχανικός Ηλεκτρολόγος
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Κλαδάς, Λυκούργος Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
6
Χημικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
8
Αρχιτέκτονας
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
9
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
12
Μαθηματικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
13
...Τεχνικά Χρονικά...
Η φωτογραφία του Ε. Σακελλάριου

Μηχανικός
14
Αρχιτέκτονας
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Διαμαντόπουλος, Μόσχος Τεχνικά χρονικά...

Μηχανικός
17
Μηχανολόγος Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
18
Μηχανολόγος
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Ανάγκη αναθεωρήσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Τεχνικά Χρονικά Γενική Εκδοσις, 15 Σεπτ. 1952...

Μηχανικός
20
Αρχιτέκτονας
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός