1
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνικά Χρονικά...

Μηχανικός