2
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Φάκελος