2
από Μανιάς Στέφανος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας