18
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης

Άρθρο περιοδικού