2
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Τεχνικά Χρονικά Γενική Έκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού