1
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Τομέας Α...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Τομέας Α...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
9
από Φαββατά Μαρία Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού