1
από Σάββα Α.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Σάββα Α.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Τομέας Α...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Nixon P. J., Quillin K., Somerville G.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα των εισηγήσεων του 2ου στρογγυλού τραπεζιού

Άρθρο περιοδικού
15
από Βουδικλάρης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μακρυγιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Τσικνάκου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Μελετίου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού