2
από Ρίκος Ευάγγελος Ι., Τατάκης Εμμανουήλ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Γεωργιλάκης Παύλος Σ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
17
από Κούκος Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III...
Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού