1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνική Εταιρεία "Κάδμος" Ιδρυτικό μέλος Σύμβουλος Τεχνική εταιρεία...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Τεχνική Εταιρεία "Κάδμος" Ιδρυτής Πρόεδρος του Δ.Σ....

Μηχανικός