1
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
8
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
9
Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
10
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
11
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
16
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
17
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
18
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
19
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός