1
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
4
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
6
Μηχανολόγος
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός