Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τεχνικοοικονομικές μελέτες 48 Τεχνογνωσία 22 KNOW-HOW 21 Ανάπτυξη τεχνολογίας 21 Καινοτομίες:Ανάπτυξη τεχνολογίας 21 Μεταφορά και ανάπτυξη τεχνολογίας 21 Μεταφορά τεχνολογίας 21 περισσότερα ...
3
από Ramirez Fabienne
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές Μελέτες...
Τα περιεχόμενα του συμποσίου
Το πλήρες κείμενο

Συμπόσιο
4
από Παντελόγλου Κώστας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Φυλλάδιο
5
από Δαλκίτσης Ι., Δαμιανίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Οπτικός δίσκος
7
από Μαυράκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές Μελέτες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Έκθεση-Μελέτη
10
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
11
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
12
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές Μελέτες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
17
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
18
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
19
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Τεχνικοοικονομικές μελέτες...

Μελέτη