2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Τεχνικό Γραφείο "Μ. Δ. Χαραλάμπους" Εταίρος 1919-1926...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνικό Γραφείο "Α. Σούλης" Μηχανικός 1932-1933...

Μηχανικός