1
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πρόεδρος Αντιπρόδεδρος Γενικός Γραμματέας...
Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τεχνικός Σύμβουλος...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Σύμβουλος Δ. Ε....

Μηχανικός