1
από Τζια Κωνσταντίνα, Παππά Φλωρεντία
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
3
από Βαφοπούλου - Μαστρογιαννάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
4
από Υφαντής Δ., Υφαντής Α., Τζάλας Β., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σαρίμβεης Χ., Νικολάου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Τσαρούχη Ε., Παρασκευά Χ., Παγιατάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ντούλια Δ., Σταματάκη Χ., Κλημέντζος Δ., Lopez-Leivan M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ντούλια Δ., Κατσίνης Γ., Μακρή Π., Αραζού Σ., Mougin B.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
11
από Χριστάκη Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Διπλωματική Εργασία
12
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Διπλωματική Εργασία
13
από Αθανασόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
14
από Μπαλατσούρας Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Τεχνολογία τροφίμων-Φυσικές διεργασίες...

Βιβλίο