2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
4
από Γρουμπός Πέτρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
5
από Σαϊτάκης Αρτέμης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μαλινδρέτος Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί

Ημερίδα
14
από Βάϊου Ντίνα, Μαντούβαλου Μ., Μαυρίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Κομνηνός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Συμπόσιο
19
από Κυριαζής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Τεχνολογικά Πάρκα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα