1
Αρχιτέκτονες: Ανυφαντής Γ., Πιπερίδης Α.
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κοραή και Ζαλόγγου (Χαλάνδρι)
...Τζάμι...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ιωάννου Μπάμπης, Σωτηρόπουλος Τ., Van Gilder Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Βουλιαγμένη
...Τζάμι...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κουμέλης Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
...Τζάμι...

Κτίριο