1
από Ράπτης Κωνσταντίνος, Ξανθός Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Τζαμιά...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Τζαμιά:Ισλαμική αρχιτεκτονική...

Φυλλάδιο
5
από Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου Θάλεια
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Τζαμιά:Ισλαμική αρχιτεκτονική...

Διδακτορική Διατριβή
6
Αρχιτέκτονες: Ρωμανός Αριστείδης, Μπράτσος Γιώργος
Διεύθυνση: Ταύρος, Πειραιώς, Θράκης, Κλαζομενών και Καραϊσκάκη
...Τζάμια διπλά Antelion...

Κτίριο
7
από Γαβρά Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Τζαμιά:Ισλαμική αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Τζαμιά:Ισλαμική αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
9
Αρχιτέκτονες: Παρίσης Μ., Κλάψης Ν.
Διεύθυνση: Μάρούσι, Κηφισίας και Διστόμου ( Μαρούσι)
...Τζάμια...

Κτίριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Τζαμιά:Ισλαμική αρχιτεκτονική...

Βιβλίο