3
από Βουνατσής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
5
από Διαμαντόπουλος Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
6
από Ζιώγας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας