1
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Γεννηματάς Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ζαχαρέας Αιμίλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τόλιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
9
από Τριάντης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας