2
από Συναδινός Πέτρος, Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μαϊστρος Π., Κωνσταντακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας