1
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Διημερίδα
2
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Παπαγιάννης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας