2
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
7
από Τερζόπουλος Π., Λιναρδάκης Ι., Παράσχος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη