Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αστικές Συγκοινωνίες 6 Τοπική Αυτοδιοίκηση 6 Περιβάλλον 1
1
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
2
από Ευσταθιάδης Δημήτρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κοντοπίδης Δ. Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας