2
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο