2
από Ανδρικοπούλου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Παπαμίχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Μπακογιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μαλάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Πολίτης, Smith, Κατσώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού