2
από Παρασχάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Πατιάς Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Οικονόμου Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου