5
από Αγγελίδης Ι., Γιαννακού Αθηνά, Μαμούνη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
12
από Δελίδης Π., Ηγεμών Κ., Κεφαλίδου Ν., Πανίλας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
14
από Λιάτσης Δ., Ριτζούλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
17
από Καραγιώργος Ε., ΝΙΤΗ ΑΝΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
18
από Αδαμόπουλος Κ., Λιβανού Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη