2
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Λήψη πλήρους κειμένου

Ημερίδα