1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Έκθεση-Μελέτη
7
από Σκληβανιώτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τσαγκαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
17
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Λήψη πλήρους κειμένου

Ημερίδα
18
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Ημερίδα
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
20
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα