1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο