5
από Κοπάσης Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Έκθεση-Μελέτη
10
από Αγγελίδης Ι., Γιαννακού Αθηνά, Μαμούνη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
13
από Ασκούνης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Φωτοπούλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Τσαγκαράκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
20
από Ροδίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας