2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
3
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κατσικερού Νόρα, Κονταξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μπεριάτος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
10
από Παπαδημητρίου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Εμπέογλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σκαλαίος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις

Εισήγηση ημερίδας
17
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
19
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού