1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Οπτικός δίσκος
5
από Μούχος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
8
από Ζεμπιλιάδου Γεωργία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
14
από Κουντούρης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Κάστρο Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Οικονόμου Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου