2
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
4
από Κατσικερού Νόρα, Κονταξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
6
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ντελεδήμος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)

Ημερίδα
10
από Τζαναβάρα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Κουσουλάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
20
από Ντζούνας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου