1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
6
από Περίσσης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
7
από Σταυροπούλου Βάσω
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τσουκαλάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μούχος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
10
από Τζανής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
11
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
12
από Φεγγίτης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα