1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
4
από Drndarski N., Vukovic Z., Markov Z.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μαλκίδης Φάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
10
από Βαλιάντζα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
11
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
13
από Πολίτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
14
από Σκαλαίος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις

Εισήγηση ημερίδας
16
από Παπαγιάννης Θύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Hamilton Calvin S.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη
18
από Ζερβαντωνάκης Κωνσταντίνος, Νιταδώρος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
19
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη