1
από Κοπάσης Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Οπτικός δίσκος
13
από Ασκούνης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Συμπόσιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα