2
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μπεριάτος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μιχαηλίδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση - παρεμβάσεις

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Διημερίδα
7
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τζατζάνης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Παπαγιάννης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
13
από Τερζόπουλος Π., Λιναρδάκης Ι., Παράσχος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη