1
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Λήψη πλήρους κειμένου

Ημερίδα
2
από Βαρελίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
5
από Μούχος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Ντελεδήμος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπαμίχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Αδαμόπουλος Κ., Λιβανού Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Τσαγκαράτος Σπύρος, Βλαντού Αλεξάνδρα
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση - παρεμβάσεις

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Διημερίδα
12
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
13
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Παπαγιάννης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας