2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
7
από Αναιρούση Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
8
από Γιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
13
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα