404
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
405
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
406
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
407
408
από Μπακογιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
409
από Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
410
από Μαλάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
411
από Πολίτης, Smith, Κατσώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
413
από Οικονόμου Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
414
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Φάκελος
415
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη
416
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Φάκελος
417
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Φάκελος
418
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Φάκελος
419
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη