122
από Περίσσης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
123
από Σταυροπούλου Βάσω
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
124
από Τσουκαλάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
125
από Μούχος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
126
από Μακρής Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
127
από Μητάκος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
128
από Τζανής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
129
από Μεργιαλής Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
130
από Αλεξανδρίδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
131
από Ευμορφόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
132
από Φεγγίτης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
133
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
135
από Μπούρκας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
138
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
139
από Ματζάρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
140
από Δοντάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας