141
από Καραϊσκου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
142
από Ζεμπιλιάδου Γεωργία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
145
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
148
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Λήψη πλήρους κειμένου

Ημερίδα
149
από Βαρελίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
150
από Σφακιανάκη Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
151
από Κλάδος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
152
από Ζαχαρενάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
153
από Ζερβός Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
154
από Κάππας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
156
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Ημερίδα
157
από Κεφαλίδου Ν., Πανίλας Σ., Ηγεμών Θ., Δελίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
158
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου