161
από Δελίδης Π., Ηγεμών Κ., Κεφαλίδου Ν., Πανίλας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
162
από Κατσικερού Νόρα, Κονταξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
163
από Μπεριάτος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
164
από Drndarski N., Vukovic Z., Markov Z.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
167
από Μαλκίδης Φάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
168
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Ημερίδα
169
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Μελέτη
171
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
172
από Καϊσερλής Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Εισήγηση ημερίδας
175
από Κωνστάντιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
176
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
177
από Παπαδημητρίου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
178
από Εμπέογλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
179
από Broggi Albert
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου