1
2
από Κρανιδιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μπάκα Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Απόβλητα:Τοπική αυτοδιοίκηση...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γκιώνης Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
6
από Αλληλόμης Πέτρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
7
από Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ματάμη Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Πολιτιστικές δραστηριότητες:Τοπική αυτοδιοίκηση...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Ημερίδα
15
από Coll Enric
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
16
από Coll Enric
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
17
από Ανουσάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
20
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Τοπική Αυτοδιοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας