1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση:Βιβλιογραφίες...

Βιβλιογραφία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση:Βιβλιογραφίες...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Τοπική αυτοδιοίκηση:Βιβλιογραφίες...

Βιβλίο