1
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Θέματα: '; ...Τοπογραφία:Εργα τοπογράφου μηχανικού...

Βιβλίο
2
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Θέματα: '; ...Τοπογραφία:Εργα τοπογράφου μηχανικού-Μαθήματα...

Βιβλίο